Àrea Professional

L’atenció plurireligiosa al final de la vida ajuda a tothom

Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (Audir) fa molts anys que treballa amb temes de mediació interreligiosa en els quals es considera el diàleg com la millor eina per a la gestió de la diversitat. L’objectiu d’Audir és que a través del diàleg es conegui la pluralitat religiosa des d’una perspectiva d’empatia, reconeixement i tenint en compte les dimensions positives que la diversitat pot aportar a la cohesió i la convivència. Per a molta gent l’alteritat és una amenaça a la convivència i pensen que només s’ha de practicar en privat. No obstant, va contra els drets humans, ja que la llibertat de pensament, de consciència i de religió tenen dret a expressar-se en públic, de forma individual, però també col·lectiva. Per tant, la perspectiva d’Audir és garantir que, per exemple, en l’àmbit de la sanitat es respecti aquest dret, però també que es pugui crear una sinergia entre salut i llibertat religiosa, de manera que la diversitat no sigui un obstacle sinó una ajuda per facilitar una millor atenció als pacients.

OBJECTIUS. Una de les missions d’Audir consisteix a assessorar en temes de diversitat els professionals que treballen en l’acompanyament de persones en processos finals de vida. El 2013, es va elaborar una publicació sobre l’atenció religiosa al final de la vida, que ha servit com a guia per poder tractar l’atenció plurireligiosa en els pacients terminals. Va ser el punt d’inflexió i des d’aleshores el nombre de cursos en hospitals de Catalunya s’ha multiplicat, cosa que demostra l’èxit d’aquestes formacions: tant professionals com directius estan molt interessats en la temàtica perquè en alguna ocasió s’han trobat amb dificultats que no han sabut gestionar o interpretar. És sorprenent veure com el personal sanitari que ha rebut cursos en l’àmbit de l’atenció plurireligiosa, tots, sense excepció, independentment de la creença, ho reben en positiu i ho agraeixen. És important destacar que en alguns hospitals ja s’estan començant a plantejar la creació de protocols que tinguin en compte la diversitat religiosa en l’acompanyament al final de la vida. Però l’àmbit sanitari no és l’únic interessat, els professionals del sector funerari també participen en l’atenció plurireligiosa al final de la vida. Per aquest motiu, els últims anys, institucions com Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i Mémora han col·laborat en l’elaboració d’una Guia per al respecte a la diversitat religiosa en l’àmbit funerari i, recentment, a una Guia sobre celebracions funeràries de creences i conviccions. Precisament la cerimònia funerària és l’acte en el qual s’institucionalitza el comiat i en el qual, d’alguna manera, es visualitzen les creences i sentiments de la persona morta i la seva família.

PLURALITAT. El respecte a les creences religioses és essencial perquè les cosmovisions es fan més visibles en els moments finals de la vida. Enfrontar-se a una situació terminal també és enfrontar-se al sentit de la vida. Per tant, la cosmovisió, les creences i les emocions acaben jugant un paper imprescindible. Hi ha casos de persones que s’aferren a la religió quan s’acosta la mort, fins i tot més que al llarg de la vida. A més de la mort, les creences religioses serveixen per abordar el patiment. Cada religió ho fa des d’una perspectiva i pot ajudar tant al final de vida com a les relacions amb la família i amb la pròpia història personal. La religió pot exercir un paper guaridor quan en els últims moments es recorden les vivències personals que han comportat dolor. La religió viscuda de forma humanitzadora és positiva. Cada religió encara de forma molt diferent la mort. Per això és important que els professionals de la salut coneguin i sàpiguen encarar les diferents religions que poden practicar els pacients. Les tradicions abrahàmiques com la jueva, la cristiana o la musulmana, gairebé majoritàriament conceben que a l’arribar la mort hi ha una altra vida. És a dir, que la vida a la Terra és única: vivim una vegada, morim i resucitem. Es tracta d’una perspectiva lineal de la vida, amb un cert dramatisme, ja que només tens una oportunitat. Per la seva part, les religions asiàtiques creuen en el renaixement i en la reencarnació. S’acaba una vida: però per malament que ho hagis fet en podràs tenir moltes més. Arribarà un moment en el qual després d’haver tingut una vida sense errors, estaràs preparat per desaparèixer. D’aquesta manera, no existeix l’excepcionalitat de viure només una vida. També hi ha altres religions que no creuen en la vida més enllà de la mort, igual que ho creuen els ateus. En aquests casos, Audir acompanya el pacient amb materials, publicacions i referents que els ajudin a viure el final de la vida amb sentit i serenitat. Encara que la concepció sigui d’un final absolut es busquen pràctiques per dignificar la vida més que per trobarhi un sentit. El respecte per les altres religions, no impedeix viure la pròpia fe a fons. Es pensava que l’alteritat era una amenaça a la identitat pròpia, però s’ha demostrat que no, que respectar la identitat de l’altre permet que es respecti la pròpia.

MÉS VALOR. L’atenció plurireligiosa al final de la vida és una manera de millorar el fet de morir, però també de donar valor a la vida dels que estem aquí. Els pacients viuen millor els últims moments, els professionals de la salut se senten més a gust amb la seva feina, al respectar els desitjos de l’altra persona i els familiars es mostren satisfets que es respectin les conviccions del pacient. Tothom hi guanya. I llavors sorgeix una pregunta: Per què no ho hem fet abans?

Fitxers adjunts: