Àrea Professional

Portada

 • Posem en marxa el Programa de suport al dol dels professionals

  12/03/2020

  El ‘Programa de suport al dol dels professionals’ de Mémora neix amb la vocació d'acompanyar els professionals de la salut i dels serveis socials que atenen de manera continuada a persones que acaben morint, i s'emmarca dins de les accions de responsabilitat social de la Fundació Mémora. S'articula a través d'un únic proveïdor fruit del conveni de col·laboració amb la Fundació Salut i Persona. L'objectiu és oferir un servei diferencial de suport i ajuda als professionals que viuen processos de pèrdua dels seus pacients.

  A continuació, expliquem de forma detallada cadascun dels quatre eixos que configuren aquest ‘Programa de suport al dol dels professionals’:

  Telèfon de suport i atenció psicològica:

  Posem a disposició de tots els professionals un número de telèfon gratuït 24h atès per un equip de psicòlegs especialitzat. A més, no hi ha un límit de temps ni límit en el nombre de trucades o consultes i el servei és totalment anònim i confidencial. No està ben vist veure plorar a un professional davant la pèrdua d'un pacient o davant la situació de comunicar males notícies, ja que hi ha la idea que aquesta "debilitat" és sinònim d'incompetència. Un detall: són humans, la mort els afecta igual que a la resta de la societat.

  Accés a l'àrea exclusiva de la comunitat web "Tu apoyo en red":

  Recentment s'ha posat en marxa el portal www.tuapoyoenred.org que pretén ser una comunitat d'ajuda en els processos de pèrdua, en el sentit més ampli de la paraula (mort, divorci, pèrdua de treball, malaltia greu o procés d'envelliment). L'objectiu és oferir recursos divulgatius propis o integrats relacionats amb el concepte de pèrdua, crear un espai de reflexió, promoure una comunitat online de suport emocional i visualitzar a nivell social les situacions de pèrdua, trencant tabús.
  Com a extra, disposa d'una àrea privada només accessible per als centres i empreses que hagin contractat aquest servei (si treballes en un centre col·laborador amb Mémora sol·licita l'usuari i contrasenya a la Direcció). En aquesta àrea exclusiva, trobaràs informació més àmplia, per exemple, guies, documents, audiovisuals i articles especialitzats, i podràs participar en un fòrum d'ajuda online, així com establir contacte directe d'orientació supervisat per un psicòleg especialitzat.

  Atenció personalitzada: grups de reflexió i atenció presencial individualitzada:

  A Mémora considerem necessari i beneficiós crear espais de reflexió i per aquest motiu oferim la possibilitat d'accedir a grups de reflexió en el mateix centre de treball amb la coordinació d'un psicòleg especialitzat. En el cas de l'atenció grupal, la idea és formar grups de màxim 12 persones que es reuneixin de forma periòdica una vegada al mes; en el cas de l'atenció presencial individualitzada, cada persona rep fins a tres sessions d'una durada mínima de 45 minuts per poder expressar els seus sentiments i la seva situació. (*)

  Curs 'El dol dels professionals':

  La formació en atenció a processos de final de vida i gestió de les emocions és una demanda constant entre els professionals ja que la consideren l’ "assignatura pendent". Davant d'aquesta necessitat, Mémora, a través de la seva plataforma de formació i desenvolupament, Mémora Campus, ha creat un curs de 20 hores en modalitat combinada presencial - online amb l'objectiu de dotar eines per gestionar adequadament les pròpies emocions i ser capaços d'acceptar els propis sentiments, ansietat i temors. (*)

  (*) Serveis disponibles exclusivament per als centres col·laboradors amb Mémora.