POLÍTICA DE QUALITAT, MEDIAMBIENT I RS

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDIAMBIENT I RS

 

ELS NOSTRES PRINCIPIS

 

  • Garantir que les famílies que confien amb nosaltres siguin la principal prioritat de tot el personal de Mémora, oferint-los tota la atenció, assessorament i ajuda que necessitin.
  • Posar tots els mitjans per donar a les famílies un servei integral de tot el procés de dol, abastant des de l’abans (acompanyant i facilitant la possibilitat de planificar, personalitzar el funeral i el comiat), el durant (servei funerari), i el després (ajuda a les famílies).
  • Cuidar els empleats del Grup. “Persones que cuiden a persones” és la filosofia del Grup Mémora. Assegurar que tot el personal comparteix i sent aquesta filosofia.
  • Garantir el suport i la col·laboració amb les entitats que treballen amb persones en els seus moments finals de vida. Col·laborant amb hospitals, centres sanitaris i residències per a que els seus professionals tinguin la formació, material i assessorament necessari per gestionar el procés final de vida.
  • Col·laborar, des de la nostra posició d’empresa funerària, a millorar les condicions de vida de la gent gran en l’etapa final de la seva vida, aportant mitjans i know-how per a que visquin els seus últims anys amb companyia i amb tranquil·litat.
  • Assegurar que recollim l’opinió de les famílies sobre el servei funerari prestat, que traslladem la seva veu als nostres empleats, i que implantem totes les mesures necessàries per millorar la nostra operativa i atenció a les famílies.
  • Compromís amb la integració i el respecte dels aspectes socials, ambientals ètics, de bon govern i codi de conducta, en totes les operacions i estratègies amb l’objectiu de maximitzar l’impacte positiu dels grups d’interès, establint metes i objectius per millorar contínuament. Prioritzar la protecció del medi ambient, l’ús sostenible dels recursos, la prevenció de la contaminació i la reducció dels impactes ambientals, en totes les actuacions del grup Mémora.
  • Estendre, i fer partícips a tots els col·laboradors, proveïdors, subcontractes i totes les parts interessades, els principis i prioritats del Grup Mémora.
  • Garantir la sostenibilitat de l’empresa en línia amb els criteris i polítiques del nostra accionista. Compromís en l’establiment d’un Model de Govern Corporatiu que compleixi amb el requisits legals i criteris més exigents a Europa.