POLITIKA, KALITATEA, INGURUMENA ETA ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA

POLITIKA, KALITATEA, INGURUMENA ETA ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA

 

GURE PRINTZIPIOAK

 

  • Gugan konfiantza duten familiak Memorako langile guztien lehentasun nagusia izan daitezen bermatzea, behar duten arreta, aholkularitza eta laguntza eskainiz.
  • Baliabide guztiak jartzea familiei dolu-prozesu osoaren zerbitzu integrala emateko hasiera-hasieratik (planifikatzen, hileta agurra pertsonalizatua egiteko lagunduz aukera emanez eta erraztuz), egin bitartean (hileta zerbitzua) eta ondoren (familiei laguntzen).
  • Taldeko langileak zaintzea. “Pertsonak zaintzen dituzten pertsonak” da Mémora taldearen funtsa. Langile guztiak ados daudela eta sentitzen dutela ziurtatzea.
  • Laguntza eta lankidetza bermatzea bizitzaren azken garaian dauden pertsonekin lan egiten duten entitateekin. Ospitaleekin, osasun zentroekin eta egoitzekin elkarlanean aritzea, profesionalek prestakuntza, materiala eta aholkularitza izan dezaten, beharrezkoa bait da bizitzaren azken prozesua kudeatzeko.
  • Hileta-enpresa garen aldetik, adineko jendearen bizi-baldintzak hobetzea bizitzaren azken etapan, baliabideak eta know-how-a eskaintzea, azken urteak elkarrekin eta lasai bizi ditzaten.
  • Bermatzea familiek hileta-zerbitzuari buruz duten iritzia jasotzen dugula, beren ahotsa gure langileei helarazten diegula eta behar diren neurri guztiak ezartzen ditugula familien jarduna eta arreta hobetzeko.
  • Eragiketa eta estrategia guztietan alderdi sozialak, ingurumenekoak, etikoak, gobernu onekoak eta jokabide-kodea integratzeko eta errespetatzeko konpromisoa, interes-taldeen eragin positiboa maximizatzeko, etengabe hobetzeko helburuak eta xedeak. Ingurumena babestea, baliabideak modu iraunkorrean erabiltzea, kutsadura prebenitzea eta ingurumen-inpaktuak murriztea lehenestea Mémora taldearen jarduera guztietan.
  • Kolaboratzaile, hornitzaile eta azpikontrata guztiak zabaltzea, eta partaide egitea eta alderdi interesdun guztiak, Mémora taldearen printzipioak eta lehentasunak.
  • Enpresaren jasangarritasuna bermatzea, gure akziodunaren irizpide eta politikekin bat etorriz. Europako lege-baldintza eta irizpide zorrotzenak betetzen dituen gobernu-eredu korporatiboa ezartzeko konpromisoa.