Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

 

Datu pertsonalen babesa da GRUPO MÉMORAren balioetako bat. 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, pertsona fisikoen babesean datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionean ("DBEO"), eta bere egokitzapena den Espainiako araudiaren abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, datuen babes eta eskubide digitalen bermeari buruzkoan ("LOPD") eta hori garatzen duen gainerako araudian xedatutakoa betetzea lehentasunezko helburua da guretzat.
 
Horregatik, politika honen bitartez jakinaraziko dizugu formulario, mezu elektroniko eta hurrengo webgunean (aurrerantzean, indibidualki "webgunea" izango da) zure eskura jartzen ditugun harremanetarako gainerako kanalen bidez biltzen ditugun datuak jaso, tratatu eta partekatzeko dugun modua: www.memora.es
 
Gainera, zure eskura jartzen dugu webguneko/webguneetakoen desberdinak diren datuen sartzeko beste kanal batzuen bitartez eman diezazkigukezun datuen inguruan egiten dugun tratamenduaren inguruko informazioa zure eskura jartzen dugu politika honetan.
 
Pribatutasun-politika honek modu lehenetsian aplikatzen da webguneen atal edo arlo baterako bestelakorik klausula informatzaile batean espresuki ezartzen ez den kasuetan, edo tratamendua egin aurretik interesdunen eskura jartzen den klausula informatzaile espezifiko bat ezartzen ez denean.
 
Jakin zure datuak tratatu ditzakegun xede batzuetarako (ikusi "Zure datuak tratatzeko xedeak" politika honetan), zure onarpena jaso beharko dugu datu horiek tratatu edo erabili ahal izan aurretik. Hala ere, atal horretako beste xede batzuetarako ez gaude behartuta araudiaren arabera zure onarpena jasotzeko, eta hortaz, aldez aurretik zure onarpena izatea eskatzen ez dugun jarduera bat egiten duzunean, jakin behar duzu, jarduera hori egiteagatik soilik, horri lotutako politika honetako xedapenak onartzen ariko zarela.

 

ZER GERTATUKO DA ZURE DATU PERTSONALAK EMATEN EZ BADIZKIGUZU
 

Legeak agintzen digunean edo zurekin kontratu edo zerbitzu bat egikaritu ahal izateko zure datu pertsonalak bildu behar ditugunean, eta ez dizkiguzunean eskatutako datuak ematen, jakin derrigorrezko edozein datu ez emateak eragotzi egingo duela horiek eskatzearen xedea gauzatzea. Datuak biltzeko unean espezifikoki aurkakoa adierazi ezean, webguneetatik edo sarrerako beste edozein kanalen bidez eskatzen dizkizugun datu pertsonalak izaera derrigorrezkoa dute eta beharrezkoak dira zure datuen tratamendua egiteko xedea gauzatzeko.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

 
Webgune honen bidez ematen dizkiguzun datu pertsonalak GRUPO MÉMORAren enpresa matrizeak kudeatuko ditu, Mémora Servicios Funerarios S.L. izenekoak, tratamenduaren arduradun gisa.
 
Hurrengo webguneen bitartez ematen dizkiguzun datu pertsonalak tratamenduaren arduradun gisa jarraian adierazten den GRUPO MÉMORAko kide den enpresak tratatuko ditu: Hurrengo webgunearen bitartez ematen dizkiguzun datu pertsonalak GRUPO MÉMORAkoak diren hurrengo enprese sistemak eta zerbitzuak zentralizatzen diren lekuan tratatuko dira:

 • MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.
 • SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.
 • MÉMORA SERVICIOS FUNERARIOS INTERNACIONALES, S.L.
 • MÉMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP, S.L.
 • DEYMOS, SL.
 • SERVICIOS FUNERARIOS MONTERO, S.A.
 • SERVICIOS FUNERARIOS DE MIRANDA, S.L.U.
 • FURE, S.A.U.
 • TANATORIO DONOSTIALDEA, S.A.U.
 • TANATORIO DEL BIDASOA, S.A.U.
 • SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ, S.A.
 • SERVICIOS FUNERARIOS BAZTAN BIDASOA, S.L.
 • LANDARRI, S.L.U.
 • ZENTOLEN BERRI, S.A.U.
 • FUNDACIÓN MÉMORA
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.
 • TRANSPORTS SANITARIS PARETS, S.L.

Zehazki, enpresa horien datuak kudeatu egiten dira Torre Auditorin - Passeig de la Zona Franca 111, 8. solairua, 08038, Bartzelona (Espainia), eta horregatik datu pertsonalak gordeko diren gordailua informazio-gordailu arrunt baten antzera tratatuko da barnean.
 
Horregatik, eta politika honetan identifikatuta tratamenduak ezarritako xedeekin egin ahal izango dira modu koordinatuan aurrez aipatutako hainbat erakunderen aldetik, batera ezarritako helburu eta bitarteko batzuetan oinarrituz, eta jakinarazten dizugu zure datuak kasu horretan erantzunkidetasun erregimenean tratatuko direla erakunde horien aldetik, xede horretarako formalizatutako kontratuan ezarri denaren arabera. Zentzu horretan, tratamenduen erakunde erantzunkideek adostu dute jarduera horiek egitea jakinarazitako tratamendu jarduera bakoitzaren esparruan tratatzen dituzten datu pertsonalei buruzko konfidentzialtasuna gordetzeko betebeharraren eta segurtasun-neurri, neurri tekniko eta antolatzaile egokien menpe, segurtasun maila egokia bermatzeko. Xede bakoitzerako identifikatuko dira tratamenduaren erakunde erantzunkideak "Zure datuak tratatzeko xedeak" atalean.
 
Halaber, eta interesdunek dagokion arduradun bakoitzaren aurrean modu independentean horiek ezarritako helbideetan datuak babesteko gaian bere eskubideak erabili ditzaketela alde batera utziz, erakunde erantzunkideek leihatila bakarreko mekanismo bat prestatu dute interesdunen eskubideak erabiltzeko (ikusi "Kontaktua" atala), horien arteko kolaborazio eta laguntza betebeharraren konpromisoa hartuz egokia den kasuetan. Erakunde erantzunkideen artean adostutakoaren arabera, Mémora Servicios Funerarios S.L. izango da, aipatutako leihatila bakar horri dagozkion kudeaketak egiteko esleitutako erakundea, eta ondorioz, hura izango da eskubideen erabilerarako ezarritako helbidean agertuko dena, sistema bakar horren bidez.
 
Nolanahi ere, ematen dizkiguzun datu pertsonalen zehaztasun, indarraldi eta egiazkotasuna bermatu eta horien aurrean erantzungo duzu, eta konpromisoa hartuko duzu horiek behar bezala eguneratuta mantentzeko.
 
Zure datu pertsonalen inguruan egiten dugun tratamenduari buruz informazioa eskatu edo edozein kontsulta edo eskaera egiteko, gurekin harremanetan jar zaitezke hurrengo helbideetara mezu elektroniko bat edo gutun bat postaz bidaliz:
 
Helbide elektronikoa: datos@memora.es
Posta-helbidea: Erreferentzia, Datuen Babesa, Mémora Servicios Funerarios S.L. Torre Auditori – Passeig de la Zona Franca 111, 8. solairua, 08038 Bartzelona (Espainia)
 

TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA

Hurrengo legitimazio-oinarri batzuen arabera egingo dugu zure datuen tratamendua:

Interesdunaren adostasuna

 

Interesdunak bere adostasuna ematen badigu, gauzatu egingo ditugu adostasunaren irismenarekin eta jakinarazitako xedeekin erlazionatutako tratamenduak. Interesdunak adostasuna noiznahi atzera bota ahal izango du.

 

Kontratu baten betearazpena

 

Zure datuak tratatuko ditugu kontratu bat betearazteko edo kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa den kasuan, gure produktuak eta zerbitzuak emateko eta kontratu horretan ezarritako betebeharrak betetzeko.

 

Lege-betebeharra

 

Legitimazio-oinarri honen arabera, legeak ezarritako betebehar bat betetzeko ere tratatu ahal izango ditugu zure datuak.

Interes legitimoa

 

Baliteke zure datuak tratatzea tratamenduaren arduradun egoeran ditugun lehentasunezko interes legitimoak asetzeko beharrezkoa denean. Kasu bakoitzean egindako interes legitimoaren haztapenaren inguruko informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan datuen babeserako arduradunarekin.

 

Interes publikoa edo botere publikoen erabilera

 

Horretaz gain, baliteke zure datuen tratamendua egin behar izatea interes publikoa edo eman zaizkigun botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko.

 

Ezinbesteko interesak

 

Salbuespen gisa, zure datuak tratatuko ditugu beharrezkoa denean interesdunaren edo beste pertsona fisiko baten ezinbesteko interesak babesteko.

 

TRATAMENDURAKO XEDE DIREN DATUAK

Webgunearen edozein formularioren bidez eman dizkiguzun datuak tratatuko ditugu, edo beharrezkoa denean, harremanetarako beste bitarteko batzuen bidez eman dizkiguzunak, adibidez, posta elektronikoa, posta, telefono bidezko deia edo bat-bateko mezularitza.
 
Horietaz gain, gure instalazioren bat bisitatzean ematen dizkiguzun datuak tratatuko ditugu horiek beharrezkoak direnean jarraian ezarritako atalean aurreikusitako xedeetakoren bat gauzatzeko.

ZURE DATUAK TRATAZEKO XEDEAK

Atzitzen diren formulario, zerbitzu edo eduki desberdinen edo egiten diren tratamenduen arabera, hurrengo xedeekin tratatuko dira izaera pertsonaleko datuak:
 
Kontaktua
 
Interesdunak gurekin harremanetan jarri nahi badu webgunean gaitutako kanalen bidez, haren datuak tratatuko ditugu bere galderak eta/edo eskaerak prozesatu eta erantzun ahal izateko. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa.
 
Erabiltzailearen erregistroa Datuak tratatuko dira erabiltzailearen erregistro edo kontua edo kidearen alta kudeatzeko, telefono, bitarteko elektroniko edo beste edozein komunikabide erabiliz gurekin harremanetan jartzen diren pertsonen nortasuna baimentzeko eta erabiltzaileari esklusiboki gordetako informazio, baliabide eta edukietarako sarbidea emateko. Legitimazio-oinarria: esanbidezko adostasuna.
 
Kontratazioaren kudeaketa
 
Webgune honetan aurkitu ahal izango duzun eta "Urrutiko salmentaren baldintza orokorretan" ezarritakoaren araberako produktu eta/edo zerbitzuen erosketa eskariak kudeatzeko, izen-ematearen konfirmazio-jakinarazpenak, oroigarriak edo kontratatutako produktu edo zerbitzuarekin harremana duten egutegiko hitzorduak bidaltzeko. Legitimazio-oinarria: kontratu baten exekuzioa.
 
Salbuespen neurri gisa eta COVID-19aren pandemiaren barruan enpresak gaitutako zuzeneko kontratazio-puntuetara bertaratzeko zailtasun izugarrien (baita debekuak ere) ondorioz, hileta-zerbitzuak telefono, posta elektroniko eta whatsapp aplikazioaren bidezko kontratazioa gaitzea erabaki da, webgunean aurkitu ahal izango dituzun "Urrutiko salmentaren baldintza orokorretan" ezarritakoaren arabera.
 
Bezeroekin izandako deiak grabatu ahal izango dira kontratazioa egiteko, bezeroarentzako arretaren kalitatea gainbegiratu eta kontrolatzeko, eskainitako produktu eta zerbitzuen asebetetze-inkestak egiteko, eta baita segurtasun xedeekin ere. Legitimazio-oinarria: kontratua betearaztea (kalitate-kontrolerako grabaketa izan ezik, interes legitimoan oinarrituta egiten baita)
 
Kontratazioa kudeatzeko xedea duen datuen tratamendua erantzunkidetasun erregimenean egin ahal izango da GRUPO MÉMORAren hurrengo enpresekin batera, horretarako ezarritako erantzunkidetasun akordioan:

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Funeflor, S.L.
 • Portal Funerario, S.L.U.
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.

Datuen tratamenduko erantzunkidetasunari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan datuen babeserako gure arduradunarekin.
 
Zure profilean oinarritutako jakinarazpen komertzial eta jakinarazpen segmentatuen bidalketa
 
Zurekin aurretik harreman komertzial bat existitzen bada, aurrez kontratatu izan dituzun antzeko produktu eta/edo zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidali ahal izango dizkizugu. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa.
 
Gainera, espresuki baimentzen badiguzu, jakinarazpen komertzialak bidali ahal izango dizkizugu (esaterako, newsletterrak) produktu, zerbitzu, ekitaldi eta hainbat gaiekin erlazionatutako promozio-jardueren informazioarekin. Jakinarazten dizugu noiznahi eskubidea izango duzula adostasuna ezeztatzeko xede horrekin jakinarazpen bakoitzean gehituko dugun esteka hautatuz, edo adostasuna ezeztatzeko zure borondatea mezu elektronikoaren bidez jakinaraziz, "Kontaktua" atalean ezarritako helbidera bidaliz. Legitimazio-oinarria: esanbidezko adostasuna.
 
Bi kasuetan, jakinarazten dizugu jakinarazpen komertzial horien bidalketa egin ahal izango dugula gurekin kontratatzean adierazi dizkiguzun lehentasun eta gustuekin landu dugun profilaren segmentazio baten arabera. Behar denean jakinaraziko dizugu aipatutako profila lantzen badugu eta hori egin ahal izango dugu kontratu baten betearazpenean edo zure adostasun esplizituan oinarrituz edo arau batek hori egiteko baimena ematen digunean.

Egin zerbitzu eta/edo produktuen kalitateari buruzko inkestak

Legeak ezarritakoaren arabera, emandako gure produktu edo zerbitzuen kalitateari buruzko inkestak bidali edo egin ahal izango dizkizugu, merkatu-ikerketetarako eta/edo gure publizitate-kanpainen eraginkortasuna neurtzeko. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa.
 
Profilak egitea
 
Zerbitzu batzuk emateko batzuetan profil bat landu ahal izango dugu eman dizkiguzun datuetan oinarrituz. Legitimazio-oinarria: esanbidezko adostasuna.
 
Cookieen bidezko webaren profilaketa xedeetarako: ikusi Cookieen politika.
 
Profilak lantzeko xedea duen datuen tratamendua erantzunkidetasun erregimenean egin ahal izango da GRUPO MÉMORAren hurrengo enpresekin batera, horretarako ezarritako erantzunkidetasun akordioan:
 
 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Funeflor, S.L.
 • Portal Funerario, S.L.U.
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.


 
Datuen tratamenduko erantzunkidetasunari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan datuen babeserako gure arduradunarekin.
 
Hileta-zeremonia kolektiboak edo "Memorialak"
 
MÉMORAk urtean zehar aldizka "Memorialak" izeneko ekitaldi koletibo batzuk antolatzen ditu, horiek hileta-zeremonia jendetsu laikoak ospatzean oinarritzen dira berriki hil direnen omenez.
 
Mota honetako gertaera publikoak zuzenean jarraitzeko aukera ez dezan galdu ezein herritarrek, MÉMORAk zeremonia zuzenean zabaldu ahal izango du Internet bidez ("streaming"), aldez aurretik hala iragarri duenean, eta pertsona kopuru mugagabeak ikusi ahal izango dute. Zehazki, zuzeneko emanaldia www.sfbsa.es webean ikusi ahal izango da. Horiek ikusteko ez da beharrezkoa izango sarrera-gakoak izatea. Horrela, memorialera bertaratu nahi baina ezin duen orok ez du hori ikusteko eragozpenik izango mugikortasun eta/edo ekitaldiaren barrutira bertaratzeko arrazoiak direla eta.
 
Halaber, izaera horretako aurreko parte hartzaileek erakutsitako interesa jarraituz, zeremonia grabatu ahal izango da (betiere ekintza hori aldez aurretik iragarri denean), gogoratu eta erreproduzitu ahal izan dadin pertsona edo hirugarrenen kopuru zehaztugabe baten aldetik. Horretarako, memorialaren grabazioaren kopia bat izan nahi duten familiar eta senideek idatziz eskatu beharko dute, harremanetarako datu batzuk eman beharko dituzte eta hori lortu nahi duten euskarria zehaztu beharko dute (USB edo digitala).
 
Horrengatik guztiarengatik, parte hartzaileei jakinarazten zaie grabaketa-kamerek memorialera bertaratutako pertsonen irudi- edo ikus-entzunezko informazioa bildu ahal izango dutela, eta parte hartzaileen nortasuna zehaztu ahal izango delarik aipatutako datu horietan oinarrituz.
 
Ekitaldira bertaratzeak esan nahi du onartu egiten direla MEMORAren aldeko ekintza horiek eta onartu egiten dela irudiaren lagapena adierazitako xedeetarako. Halaber, adin txikiko batekin bertaratuz gero, ekitaldi horretan bere guraso-agintea edo ordezkaritza duen parte hartzaileak onartzen du haren datuak baldintza hauetan adierazitako moduan tratatuak izateko. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa
 
Zeremonia pribatuen grabaketa
 
Zeremonia pribatu baten grabaketa ez da modu estandarrean egindako jarduera bat zeremonia guztietarako, baizik eta hori egiten da adierazpen-egile batek hori espresuki eskatzen duenean. Zerbitzu hori ezin du kontratatu hildakoaren edozein familiar edo lagunek.
 
Adierazpen-egilea izango da zeremoniaren grabaketaren kopia bat eskuratuko duena, kontratu bidez ezarri dren baldintzen arabera.
 
Irizpide hauen menpeko hileta pribatuen grabaketa pertsona fisiko batek egindako jardueratzat har liteke eremu guztiz pertsonal edo etxekoan, eta horregatik ez litzateke DBEOren aplikazio materialaren eremua izango, bere 2.2.c) artikuluaren arabera.
 
Horren ondorioz, DBEOk araututako jardueretarako eskatutako baldintzak ez dira aplikatuko zeremonia pribatuko grabaketa horietarako, eta hortaz, ez da beharrezkoa lege-oinarri baten babesean egotea hori egiteko, eta horregatik MÉMORAk ez dauka grabatu aurretik adostasuna lortzeko betebeharrik.
 
Zeremonia pribatuen streaminga
 
Zeremonia pribatu baten zuzeneko grabaketa edo "streaminga" ez da zeremonia guztietarako egiten den jarduera, baizik eta hori egiten da adierazpen-egile batek hori espresuki eskatzen duenean kontratu bidez. Zerbitzu hori ezingo du hildakoaren edozein familiar edo lagunek kontratatu. Eskuragarri dago soilik hurrengo MÉMORA beilatokietan: Sancho de Ávila, Les Corts, St. Gervasi, Collserola eta L’Hospitalet.
 
Streaming sarrera mugatuta dago sarrera-gakoak dituzten pertsonetara. MÉMORAk zerbitzua kontratatu duen aitorpen-egileari sarrera-gako bakarra emango dio eta hori izango da iruditzen zaionarekin partekatzeaz arduratuko dena. Streaming grabaketak ezingo dira deskargatu, baina eskuragarri egongo dira ikusteko plataforman zeremoniaren dataren hurrengo zazpi (7) egunetan.
 
Zeremoniaren streaming grabaketak ezabatu egingo dira aipatutako zazpi (7) eguneko epea amaitzean.
 
Irizpide hauen menpeko hileta pribatuen streaminga pertsona fisiko batek egindako jardueratzat har liteke eremu guztiz pertsonal edo etxekoan, eta horregatik ez da DBEOren aplikazio materialaren eremua izango, bere 2.2.c) artikuluaren arabera.
 
Horren ondorioz, DBEOk araututako jardueretarako eskatutako baldintzak ez dira aplikatuko zeremonia pribatuko streaming grabaketa horietarako, eta hortaz, ez da beharrezkoa streaminga lege-oinarri baten babesean egotea hori egiteko, eta horregatik MÉMORAk ez dauka grabatu aurretik parte hartzaileen adostasuna lortzeko betebeharrik, hori beste grabaketa mota baterako beharrezkoa izan litekeen arren.
 
Bideozaintza
 
Bideokameren erabilera instalazioetako ondasun, ekipo eta pertsonen segurtasuna bermatzeko, eta baita barneko lege eta araudia betetzea egiaztatzeko eta arau-hausteak salatu eta zigortzeko. Legitimazio-oinarria: interes publikoa
 
Bideozaintzarako xedea duen datuen tratamendua erantzunkidetasun erregimenean egin ahal izango da GRUPO MÉMORAren hurrengo enpresekin batera, horretarako ezarritako erantzunkidetasun akordioan:
    

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Funeflor, S.L.
 • Portal Funerario, S.L.U.
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.


 
Datuen tratamenduko erantzunkidetasunari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan datuen babeserako gure arduradunarekin
 
Argitaratu eskelak Interneten eta beilatokiko informazio-pantailetan
 
Webgunean eta beilatokiko pantailetan argitaratutako hildakoaren datuek hildakoaren nortasun, jaioteguna eta heriotza-data, beilaren data eta tokia eta hiletaren inguruan informatzeko xedea dute.
 
Legitimazio-oinarria eta datuak gordetzeko epealdia: ez da behar legitimazio-oinarri bat eta ez da ezarri behar datuak gordetzeko epealdi bat, DBEO ez baitzaie aplikatzen hildakoei
 
Hautagaitzen kudeaketa
 
rrhh@memora.es postontziaren bidez bildutako izaera pertsonaleko datuak hurrengo xedeetarako erabiliko dira: bat-bateko hautagaitza edo bete gabeko postu jakina kudeatzeko, espediente akademikoa eta lan-eskarmentua egiaztatzeko, hautagaiarekin harremanetan jartzeko, hautaketa probak egiteko deitzeko, hautagai egokia hautatzeko edo bete gabeko postu berrietarako hautagaiarekin harremanetan jartzeko. Legitimazio-oinarria: kontratu aurreko neurriak (hautaketa prozesua) eta kontratua betearaztea (lan-harremana)
 
Hautagaitzak kudeatzeko xedea duen datuen tratamendua erantzunkidetasun erregimenean egin ahal izango da GRUPO MÉMORAren hurrengo enpresekin batera, horretarako ezarritako erantzunkidetasun akordioan:
 

 • Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.
 • Memora Servicios Funerarios Internacionales, S.L.
 • Deymos, S.L.
 • Servicios Funerarios Montero, S.A.
 • Servicios Funerarios de Miranda, S.L.U.
 • Mémora Serveis Funeraris del Camp S.L
 • Fure, S.A.U 
 • Tanatorio Donostialdea, S.A.U 
 • Tanatorio de Bidasoa, S.A.U 
 • Servicios Funerarios Zarautz, S.A
 • Servicios Funerarios Baztan Bidasoa, S.L 
 • Landarri, S.L.U 
 • Zentolen Berri, S.A.U 
 • Fundación Mémora
 • Servicios Funerarios De Torrero, S.A.
 • Funeflor, S.L.
 • Portal Funerario, S.L.U.
 • TANATORIO SE 30 SEVILLA, S.L.

 

 
Datuen tratamenduko erantzunkidetasunari buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan datuen babeserako gure arduradunarekin.
 
Salaketen kanala
 
Hurrengoaren bidez biltzen ditugun datuak:
 
•    "Jokabide-kodearen" salaketen kanaletik, zeinak bidal ditzaketen kanpoko pertsonek, edo erakundearen barrukoek psangro@sangroblf.com;
•    jazarpena prebenitzeko kanaletik prevencionacoso@memora.es;
•    hornitzaileen eskura jarritako salaketen kanaletik cumplimiento@memora.es edo compliance@memora.es,
•    telefono-deietatik;
•    aurrez aurreko bileratik;
•    eta baita barneko ikerketa fasean zehar biltzen ditugunak, hori hastea erabakitzen den kasuan
 
erakundearen jazotako jokabide bidegabeen inguruan salaketak jaso eta ikertzeko xedearekin tratatuko dira, eta beharrezkoa bada, neurri zuzentzaile egokiak hartzeko, eta prozedura judizialak tramitatzeko. Horretaz gain, zure datuak tratatu ahal izango ditugu salaketen kanalaren funtzionamendu eta kudeaketari dagokionez egiten dizkiguzun kontsultak erantzuteko.
 
Jakinarazten dizugu salaketa anonimoki edo identifikatuta egin ahal izango dela. Hala ere, baliteke salatzailearen nortasun-datuak ezinbestekoak izatea ikerketarekin jarraitu ahal izateko, eta horiek ez emateak salaketarekin jarraitzea eragotz dezake.
 
Idatziz edo ahoz egin ahal izango da salaketa, gaitutako kanalen bitartez.
 
Salaketan, ahal den neurrian, hurrengo informazioa eman beharko da:
 
•    Salaketa egiten duen pertsonaren izen-abizenak
•    Ikertutako pertsonaren izen-abizenak eta kargua
•    Garrantzitsutzat jotzen diren gertaeren xehetasunak, hala nola, gertaeren deskribapena, datak, iraupena eta maiztasuna
•    Lekuko posibleen izen-abizenak
 
Salaketa anonimoki egin nahi denean, ez da eskatuko aurreko datuak ematea.
 
Salatzaileak hartu izanaren adierazpen bat jasoko du jakinarazpenaren bidalketaren hurrengo zazpi (7) egunen barruan eta bere salaketaren erantzun bat jasoko du hura jakinarazi eta hiru (3) hilabeteko gehieneko epean.
 
Salatzaileak emandako datuak hiru (3) hilabeteko gehieneko epean zehar gordeko dira gure salaketen informazio-sistemetan, eta ondoren guztiz anonimo gordeko dira salaketen kanaletik at edo ezabatu egingo dira.
 
Ikerketa bat abiatzea erabakitzen denean, zure datuak gure salaketen informazio-sistematik at datuak gorde ahal izango ditugu ikerketa amaitu arte eta ondoren blokeatu ahal izango dira legez agindutako denboran.
 
Jakinarazten dizugu salaketen kanalaren kudeaketa egingo dugula konfidentzialtasun betebeharrak betez, eragindako aldeen eskubideak bermatuz eta gure "Jokabide-kodean" ezarritako printzipioen arabera. Legitimazio-oinarria: interes publikoa.
 
Sarbidearen kontrola
 
Gure instalazioen segurtasuna bermatzeko esaterako zure nortasun-datuak bezalako datu pertsonalak tratatu ahal izango ditugu gure instalazioetako sarrera eta irteera kontrolatzeko. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa.
 
Tenperaturaren kontrola instalazioetan sartzeko
 
MÉMORAren instalazioetan sartzeko tenperatura hartzea irrati-maiztasuneko termometroen eta/edo kamera termografikoen bidez, lantokian dauden pertsonen osasuna eta bizitza babesteko, pandemiaren euspena laguntzeko, laneko arriskuen prebentzio-arloko barne-araudia betetzeko eta langileak eta hornitzaileak lantokira sukarrik gabe iristen direla egiaztatzeko. Datuak ez dira erregistratzen eta mantentzen.
 
Legitimazio-oinarria: epidemia eta pandemien prebentzio eta euspenari dagokion interes publikoa, epidemia eta pandemiaen prebentzio eta euspenaren ezinbesteko interesa, erakundearen eta langileen lege-betebeharrak laneko arriskuen prebentzio-arloan.
 
Cookieeak
 
Cookieen erabileraren bitartez egiten dugun zure datuen tratamenduaren inguruko informazio gehiagorako, mesedez ikusi gure Cookieen politika, webgunearen behealdean dagoena.
 
Datuen jakinarazpena
 
Zure datuak GRUPO MÉMORArenak diren beste enpresa batzuetatik jakinarazi ahal izango dira, barneko administrazio-xedeetarako. Legitimazio-oinarria: interes legitimoa.
 
In Arboriam zerbitzuak kontratatzen badituzu, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak jakinaraziko dizkiogula Tree-Nation ASBL GKEari. Legitimazio-oinarria: kontratua betearaztea.
 
Pribatutasun-politika honetan barne hartu gabeko beste edozein xede jakinarazi egingo zaizu zure datuen tratamendua egin aurretik.

KONTSERBAZIO-EPEAK

Politika honen edo webgunearen atal batean espresuki aurkakoa ezarri ezean, zure datuak behar-beharrezko epean zehar gordeko dira tratamenduaren xedeak lortzeko, eta kontserbatu egingo dira autoritate eskudunen eskura jartzeko eta erreklamazioei aurre egiteko. Kasu horretan, datuak blokeatuta gordeko dira preskripzio-epealdia amaitu arte, eta une horretan ezabatu egingo dira.

ESKUBIDEEN ARIKETA

Indarrean dagoen araudiak hurrengo eskubideak ematen dizkizu:

Sarbidea izateko eskubidea

Eskubidea izango duzu zuri dagozkizun datu pertsonalak zeintzuk diren ezagutzeko.

Zuzentzeko eskubidea

Eskubidea izango duzu noiznahi zure datu pertsonalak zuzendu, osatu edo eguneratu ahal izateko.

Ezabatzeko eskubidea

Eskatu ahal izango duzu zure datu pertsonalak ezabatzea gure sistema eta fitxategietatik.
 
Aurka egin ahal izango diozu zure datuen tratamenduari, jakinarazpen komertzialei dagokienez, eta baita arrazoi pertsonalak direla eta, tratamenduaren oinarria interes legitimoa denean izan ezik.

Tratamendua mugatzeko eskubidea

Tratamendua mugatzea eskatu ahal izango duzu haren zehaztasuna aurkaratzen baduzu edo legez kontrakoa izanik aurka egiten badiozu zure datu pertsonalen ezabatzeari eta horren ordez erabileraren mugatzea eskatzen baduzu. Halaber, datuak tratamendurako beharrezkoak ez direnean, baina zuk behar dituzunean erreklamazioak formulatu, erabili edo defendatzeko. Azkenik, tratamenduari aurka egitean, ardurardunaren interes legitimoa interesdunaren gainetik nagusitzen dela egiaztatzen den bitartean.

Datuen eramangarritasunerako eskubidea

Eskubidea izango duzu eman dizkiguzun datu guztien kopia bat izateko eta teknikoki posible denean, eskubidea izango duzu zure datu pertsonalak tratamenduaren beste arduradun bati jakinaraztea eskatzeko.
 
Eskubide horietako edozein doan erabil ditzakezu, eta noiznahi ken dezakezu emandako adostasuna, dagokion datuen babeserako arduradunarengana edo "Kontaktua" atalean ezarritako helbidera zuzenduz, barne hartuz "Datuen babesa" erreferentzia eta NANaren edo nortasuna egiaztatzen duen dokumentu baliokidearen kopiarekin lagunduz.
 
Izaera pertsonaleko datuen tratamenduari dagokionez, kontsulta edo iradokizun bat egiteko beharra duzunean, gurekin harremanetan jarri ahal izango duzu zure eskubideak erabiltzeko emandako helbide berak erabiliz.
 
Era berean, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak une oro eguneratuta egon beharko dutela, eta horiek aldatzeko, "Kontaktua" atalean emandako helbideak erabili beharko dituzula.
 
Erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean, Espainiako autoritate eskuduna baita datuak babesteko arloan, uste baduzu zure datuak ez direla zuzen tratatu.

KONFIDENTZIALTASUNA ETA SEGURTASUNA DATUEN TRATAMENDUAN

Biltzen ditugun datuak diskrezio eta konfidentzialtasun handienarekin tratatuko dira. Eskura ditugun baliabide tekniko eta antolaketako guztiak ezarri ditugu bildutako datuen galera, erabilera okerra, aldaketa, baimendu gabeko atzitzea edo kopia saihesteko.

DATU PERTSONALEN JAKINARAZPENA

MÉMORAk zure datuak jakinarazi ahal izango dizkio Tree-Nation ASBL GKEari In Arboriam zerbitzuak kontratuz gero.
 
Ematen dizkiguzun izera pertsonaleko datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, autoritate administratibo edo judizial batek eskatu edo zuk aldez aurretik horretarako baimena eman ezean. Hala ere, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun izaera pertsonaleko datuetara sarbidea izan dezaketela MÉMORAko tratamenduaren arduradun jakinen, adibidez, informazio- eta teknologia-sistemen sektoreko zerbitzuen hornitzaileak. Hornitzaile horiek kontratuz behartuta daude zure datuen konfidentzialtasuna mantentzera eta ezin dituzte horiek erabili MÉMORAk kontratatutako zerbitzua ez den beste baterako.
 
Eskura duzu zerbitzu bat emateko datuak atzi ditzaketen hornitzaileen kategorien zerrenda osoa. Bertara sartu nahi izanez gero, mesedez, eska ezazu datos@memora.es helbidean eta bertsio eguneratuena bidaliko dizugu.
 
Gainera, jakinarazten dizugu zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkiela GRUPO MÉMORAko beste enpresa batzuei barneko administrazio-xedeetarako eta legeak ezarritakoaren arabera egingo dela hori.

NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK

MÉMORAk Europako Esparru Ekonomikoaren ("EEE") barruan soilik tratatzen ditu datu pertsonalak. Hala ere, gure zerbitzu-hornitzaileren batek EEEtik kanpo datu pertsonalak tratatuko balitu, eskura ditugun neurri eta kontrol guztiak aplikatuko ditugu zure datu pertsonalak babesteko. MÉMORAk datu pertsonalen nazioarteko transferentzia bat egiten denean hartzen duen neurri nagusien artean hurrengoak barne har ditzake:
 
•    Europako Kontseiluak onartutako eta indarrean dauden ereduzko kontratu-klausulen sinadura. DBEOn ezarritako egokitzapen eta segurtasun baldintzak betetzen dituzte klausula estandarizatu horiek;
•    hirugarrenen ziurtagien edo jokabide-kode onartu eta aitortuen eskaera.

 
Azken eguneratzea, 2023ko apirilaren 21a