Àrea Professional

Mémora ofereix cursos de formació sobre atenció en el final de vida

11/06/2018

Mémora ofereix un programa formatiu presencial i online a professionals vinculats amb l'atenció al final de vida. En els últims mesos, s'han dut a terme desenes de sessions formatives a tot l’Estat i la majoria dels assistents coincideixen a afirmar que la formació en atenció al final de vida és una assignatura pendent. Quines necessitats tenen els professionals de la salut a l’estar a prop del patiment i la mort dia rere dia després d'haver tingut una relació assistencial? El repte d'ajudar, cuidar i curar els altres, depèn de la capacitat de mantenir-se sa i motivat en situacions difícils i sovint frustrants. Cal tenir present que aquest entorn comporta unes característiques que els afecten personalment i professionalment.

El procés final de vida

L'objectiu d'aquest curs és conèixer algunes de las eines conceptuals i emocionals necessàries per oferir una assistència de qualitat a las persones en el procés final de la vida.

Objectius específics:
- Capacitar a les infermeres en la detecció precoç de dificultats en el procés de cures durant el procés final de la vida. - Promoure la reflexió i ajudar a la presa de decisions en situacions complexes al final de la vida. Conèixer el DVA i la PDA. - Millorar la capacitat per afrontar, manegar i expressar les emocions, derivades de la relació amb els pacients i les famílies. - Afrontar el dol generat en l’exercici professional como un procés bàsic, influenciat per factores personals i circumstancials en la seva aparició, intensitat, curs i resolució.

Modalitat: presencial. Durada 12h. 

El dol del professional

L'objectiu del curs "El Dol del professional" és prendre consciència de la importància dels aspectes afectius existents en la relació professional-pacient.

Objectius específics:
- Ser capaços d'acceptar els propis sentiments, ansietats i temors com a primer pas per a gestionar-les de forma eficaç. - Adquirir eines per gestionar adequadament les pròpies emocions, que repercutirà en una major qualitat en l'atenció. 

Modalitat: semi-presencial. Durada: 20h (6 presencials en dos sessions de tres hores i 14 online). La part on-line es desenvoluparà durant 5-6 setmanes.

Bioètica i Tanatoética

El curs "Bioètica i Tanatoética" proporciona coneixements bàsics d'ambdues disciplines, animant al debat i al diàleg interdisciplinari, entre medicina, filosofia i ètica.

Objectius específics:
- Conèixer els problemes actuals i més destacats de la Bioètica. - Conèixer què es i a on s’emmarca la Tanatoètica com a part substancial de la bioètica. - Potenciar la reflexió crítica y la capacitat d’argumentar en relació als problemes de la bioètica que afecten a la societat contemporània, en el procés final de la vida. - Promoure el respecte per les posiciones diferents de las pròpies, coneixent la sistemàtica dialèctica pròpia de la ètica.

Modalitat: online. Durada 20h. 

Diversitat religiosa, salut i final de vida

Des del curs "Diversitat religiosa, salut i final de vida" es vol garantir una informació contrastada als professionals del camp sanitari i hospitalari sobre la diversitat religiosa atenent a la realitat socioreligiosa de Catalunya.

Objectius específics:
- Oferir un instrument que permeti conèixer i afrontar la diversitat religiosa i conviccional des del coneixement del malalt i el respecte mutus. - Facilitar una formació bàsica del fet religiós en general i dei marc legal general i concret de la diversitat religiosa i conviccional. - Apropar als professionals sanitaris al món de les cosmovisions, creences, ritus i conviccions sobre la malaltia. - Conèixer els diferents significats de la mort i el més enllà des de les diverses perspectives religioses.

Modalitat: presencial. Durada 12h. 

El procés de la mort

L'objectiu principal del curs "El procés de la mort" consisteix en facilitar el posicionament dels professionals davant del fenomen de la mort.

Objectius específics:
-
 Transmetre la informació necessària respecte l’actitud del propi professional i tasques a realitzar. - Facilitar una posició d’ajut expert al nucli de referència del difunt, donant el suport adequat en els moments previs i posteriors a la defunció. - Conèixer i donar a conèixer els diferents servis que cal realitzar al voltant de la mort d’una persona. - Obtenir informació bàsica sobre els procediments socials i administratius que cal posar en marxa en el moment immediatament a la defunció. - Donar eines de suport emocional inicial que facilitin un primer abordatge de dol i identificar possibles alarmes que puguin fer pensar en un dol complicat. - Conèixer les actituds que s’activen en aquestes situacions.

Modalitat: presencial. Durada 24h. 

Comunicació de males notícies i gestió de les emocions

El curs "Comunicació de males notícies i gestió de les emocions" té per objectiu conèixer algunes de les eines conceptuals i emocionals necessàries per oferir una assistència de qualitat a les persones en el procés final de vida, tant en la comunicació de males notícies com a l'enfrontament de les pròpies emocions. 

Objectius específics:
-  Adquirir habilitats tècniques i terapèutiques adequades al personal sanitari per saber donar males noticies. Conèixer que es una mala noticia. - Adquirir nocions psicològiques bàsiques per a saber comunicar i gestionar les emocions. - Tractar la intervenció psicològica en situació de mort i de malalties terminals. - Saber detectar quan estem donant  una informació que es percep com a mala noticia

Modalitat: presencial. Durada 12 hores (3 sessions presencials de 3h cadascuna. Taller de seguiment 3h, posteriorment a la realització del curs).

Si estàs interessat/da en cursar algun dels nostres cursos, contacta amb el responsable de formació del teu centre.