Àrea Professional

Els cuidadors necessiten sentir-se bé

08/04/2016

Atendre i cuidar una persona estimada pot ser molt gratificant, però les decisions del dia a dia i la recerca constant de solucions als diferents problemes, requereixen mètodes i maneres de suport per al cuidador. Per a la prestació d’atencions a persones dependents es necessiten cuidadors professionals, formats i preparats per a això. No obstant, en moltes ocasions és un cuidador no professional qui, per necessitat, s’ha de fer càrrec de la persona dependent. Així doncs, ¿qui són els cuidadors? Per definició, són les persones o institucions que es fan càrrec de les persones amb algun nivell de dependència. Són per tant pares, mares, fills/es, familiars, personal contractat o voluntari.

Cuidar una persona estimada té elements molt positius per a les dues parts però és important saber que també ens enfrontem a dificultats i riscos. Hi ha diversos factors que el cuidador ha de tenir en compte ja que afavoriran el seu dia a dia, aquests són: planificar les tasques que s’han de realitzar fixant uns horaris, implicar la família perquè és una responsabilitat de tots, realitzar activitats fora de casa per relacionar-nos amb altres persones i, davant de qualsevol dubte o necessitat d’ajuda, consultar amb els professionals de salut. Aquests són alguns dels consells per poder portar a terme bé i de forma sana i saludable la tasca de cuidar una altra persona dependent. Els professionals coincideixen a afirmar que “cuidar d’un mateix és tan important com cuidar del nostre familiar malalt”.

PUNT DE TROBADA. Existeixen recursos sanitaris i ajudes tècniques que estan a l’abast de tots. Entre elles, hi ha el cicle de xerrades i tallers promogut per Grup Mémora als Espais de Suport, situats al districte de Nou Barris-Horta de Barcelona, l’Hospitalet
de Llobregat i Girona. Es tracta de xerrades gratuïtes dirigides a professionals i a la població en general, que estan vinculades amb el procés final de vida, persones grans, acompanyament al dol, etcètera. A més, s’han iniciat grups de cuidadors que comparteixen un espai de temps amb altres persones que es troben en una situació semblant. Aquestes trobades els permeten ajudar- se mútuament i trobar un suport emocional que els ajuda a resoldre les dificultats derivades de l’intensa i dedicada atenció a la seva persona estimada.

Una experiència necessària per a totes les parts: si el cuidador es troba bé emocionalment, això influirà en el seu treball amb la persona dependent. Tots treballem millor quan estem bé. La possibilitat de trobar un espai on donar resposta als problemes de l’atenció significa, sens dubte, millorar el tram final de vida.

Vistes al futur
Gràcies a les millores sanitàries i a l’avanç de la ciència, la població mundial s’està veient envellida. Segons l’OMS, des del 1980 s’han duplicat les persones amb més de 60 anys a tot el món, i es preveu que l’any 2050 la població sigui de 2.000 milions en la franja de la tercera edat. Malgrat ser una bona notícia, això comporta desafi aments sanitaris als quals se’ls ha de donar respostes. Per exemple, existeix la necessitat de proporcionar bona formació tant als professionals, com a la societat en el seu conjunt, en l’atenció a les persones malaltes. Si s’aconsegueix que s’atenguin de forma adequada les persones dependents, el tram fi nal de vida d’aquestes resultarà més còmode, i millorarà la qualitat de vida de la societat. Aquells països que inverteixen en un envelliment saludable poden esperar un benefi ci social i econòmic signifi catiu per a tota la comunitat.