Qualitat

Prestació forçosa a Catalunya

[Normativa derogada per «Resolució SLT/1102/2020 de 21 de maig, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig 2020, amb efectes 23 de maig 2020 a les 00:00h]

Mémora informa que la Generalitat de Catalunya, a data 1 d’abril de 2020, va publicar la «Resolució SLT/797/2020 per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19», d’acord amb el que contempla la «disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris».

Segons s’indica a la mateixa resolució, una de les finalitats perseguides és que, durant el tems que duri la situació d’emergència sanitària greu, agilitzar al màxim les actuacions necessàries per a donar el corresponent destí final a les persones difuntes, garantint alhora la continuïtat i universalitat dels serveis funeraris i els drets de les persones usuàries.

El servei funerari forçós confeccionat unilateralment per l’Administració Pública incorpora, sense possibilitat de personalització d’opcions, els següents elements:

  • Informació i assessorament.
  • Fèretre.
  • Trasllat i custòdia.
  • Recollida i enferetrament i trasllat a cementiri, si s’escau.
  • Tràmits i diligències, obtenció certificat mèdic, tramitació i gestió de documentació, inscripció al Registre Civil.

Indicar que aquests elements poden variar en funció del municipi que els hagi proposat així que des de Mémora els assistirem en aplicar la prestació que correspongui per lloc de defunció.

Això no implica que els clientes que ho desitgin puguin confeccionar els serveis funeraris amb molts altres elements, de diferents qualitats i prestacions complementàries; existint total llibertat al respecte, així com contractar ornaments florals i reservar serveis futurs.

Així doncs, tots els clients que així ho desitgin podran acollir-se a aquesta “prestació forçosa” i sol·licitar la devolució de la diferència d’imports -quan correspongui legalment- mitjançant el formulari i les instruccions indicades en l’apartat següent:

Com sol·licitar la devolució?

Totes aquelles persones que es considerin afectades hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud de devolució adjunt i enviar-lo per correu electrònic a solicitud.devolucion.covid19@memora.es juntament amb una còpia de la factura i una còpia del DNI del titular de la factura.

 Descarregar formulari de sol·licitud de devolució

Per garantir l'accés a totes aquelles persones que no disposen de mitjans, podran realitzar la sol·licitud en qualsevol dels centres de Mémora un cop finalitzat l'estat d'alerta sanitària.

Informació de comprensió factures i conceptes:

Altre informació d’interès: