Actualidad

Llançament de l'Observatori Ciutats que Cuiden per a combatre la soledat no desitjada en el procés final de vida

02/12/2019

Fundació Mémora ha presentat l’Observatori “Ciutats que Cuiden amb l’objectiu de contribuir, de manera activa, a la promoció de polítiques i programes d’atenció a l’envelliment que afavoreixin l’acompanyament de les persones grans en situació de vulnerabilitat i/o en procés final de vida.

El llançament de l’Observatori ha tingut lloc durant la jornada que la Fundació Botín va acollir el passat 6 de novembre i que ha comptat amb l’assistència de més de 200 especialistes en aquestes etapes de la vida per intercanviar idees i reflexionar sobre les necessitats actuals a l’hora de crear aquest nou model d’atenció.

Durant els anys ens hem apropat a un model poblacional concentrat en grans ciutats que ha canviat els nostres hàbits i la nostra manera de relacionar-nos amb l’entorn. Aquesta realitat, juntament amb l’envelliment de la població provocat per una disminució de les taxes de fecunditat i l’augment de l’esperança de vida, fomenten la soledat de les persones i altres situacions de vulnerabilitat social, i molt especialment, en el procés final de vida.

Les dades parlen per sí soles. A Espanya hi ha més de 850.000 persones majors de 80 anys que viuen soles i moltes d’elles presenten problemes de mobilitat que els impedeix sortir de casa sense ajuda. La soledat està en alça en tot el món occidental i en el nostre país, el 28,8% de les dones grans i el 14,7% dels homes grans viuen sols. Frenar aquesta tendència i revertir aquesta situació depèn de la col·laboració conjunta entre la societat i els actors polítics i sociosanitaris.

Davant d’aquest context, Ciutats que Cuiden neix de la necessitat de desenvolupar un nou model d’atenció que permeti crear i desplegar serveis que garanteixin la qualitat de l’atenció i l’acompanyament a les persones grans.

Tal i com ha explicat Santiago de Torres, president de la Fundació Mémora, durant la jornada, “Ciutats que Cuiden defineix un nou marc conceptual basat en dos models existents: les ‘Ciutats Amigables’ impulsades per l’Organització Mundial de la Salud (OMS) amb l’objectiu de promoure un envelliment actiu i saludable i; les ‘Ciutats Compassives-Cuidadores’, un moviment social internacional que involucra als ciutadans en la creació de comunitats per atendre la malaltia avançada i la fase final de vida a través de la provisió de cures i acompanyament. En aquest context, les Ciutats Amigables han de ser Ciutats Compassives al final de la vida i les Ciutats Compassives-Cuidadores han de ser Ciutats Amigables. D’aquí se’n deriva el concepte Ciutats que Cuiden”.

Així mateix, l’Observatori www.ciudadesquecuidan.com, de Fundació Mémora, pretén posar a l’abast de tothom les iniciatives que es desenvoluparan per crear i implementar aquest nou model d’atenció sociosanitari que doni suport i millori l’atenció a les persones i famílies en procés final de vida. Forma part del compromís de Mémora oferir a tots els actors del sector social, polític i sanitari, així com de la societat en general, tota la seva experiència i coneixement sobre el final de vida d’una manera propera i fer-los partícips d’aquest canvi.

Benvingut i benvingudes a Ciutats que Cuiden.