Qualitat

Derogació de la prestació forçosa a Catalunya

[Normativa derogada per «Resolució SLT/1102/2020 de 21 de maig, per la qual es deixa sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i les resolucions dictades en la seva aplicació» publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig 2020, amb efectes 23 de maig 2020 a les 00:00h]

Mémora informa que tots els serveis funeraris gestionats sobre persones difuntes compreses entre les dates indicades en la següent taula tindran dret a la aplicació retroactiva d’allò establert en la «Resolució SLT/797/2020 per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19», d’acord amb el que contempla la «disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris».

Municipis i vigència de la prestació forçosa:

  • Reus: Del dia 2 d’abril al 22 de maig 2020
  • Girona: Del dia 3 d’abril al 22 de maig 2020
  • Barcelona: Del dia 5 d’abril al 22 de maig 2020

Si vol més informació, consulti l'apartat de Prestació forçosa a Catalunya.