Compromesos amb la salut

Acompanyament en el dol

El nostre compromís va més enllà del comiat d’un ésser estimat. Impulsem programes i serveis de suport al dol, que ajuden els familiars a superar o afrontar la pèrdua d’una persona estimada. 

  • Oferim grups de suport terapèutics de persones que han perdut un familiar i han d’afrontar aquest moment, amb el suport d’un especialista en dol. 
  • Treballem en serveis per acompanyar  les famílies, oferint:
  • Una xarxa de psicòlegs disponibles telefònicament les 24 hores al dia. 
  • Els anomenats Espais de Suport, adreçats a apropar els serveis funeraris i promoure activitats divulgatives i de promoció de la salut i de suport a persones i famílies que estan en un procés final de vida. 
  • Duelia, una xarxa social de suport i ajuda en el procés de dol i la malaltia.