Reponsabilitat Social

Compromesos amb el medi ambient

ECOFUNERALS 

Reduir l’impacte del procés funerari en la naturalesa és un dels objectius de SFB-Grup Mémora, que ofereix fèretres ecològics i fa una aposta decidida pels funerals ecològics, amb la intenció de respondre al creixent interès social per la sostenibilitat i el respecte envers el nostre entorn més proper a través d’un servei emmarcat en la innovació social. Amb aquesta finalitat, SFB-Grup Mémora ha col·laborat amb la companyia d’assegurances ERGO i la Fundació Terra per dissenyar i desenvolupar la primera certificació europea en serveis funeraris ecològics, la SFE 07:02, que defineix uns requeriment estàndards que permeten fer evolucionar la sostenibilitat dels diversos vessants de l’activitat funerària.

En aquest sentit, l’ecofuneral, a més de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un mínim del 30%, redueix l’emissió de dioxines tòxiques per a la salut. D’aquesta manera, la reducció de l’impacte mediambiental s’aconsegueix gràcies a una sèrie de particularitats implícites en el servei: taüts de fusta certificada i sense vernissos tòxics, urnes biodegradables –confeccionades amb gelatines, àrids amb nutrients o de sal, que en ser dipositades en el medi aquàtic (mar, llacs, rius) es desintegren en menys de 24 hores, i aporten a l’ecosistema nutrients beneficiosos i naturals–, utilització de cultius ecològics, recordatoris fets amb paper reciclat, transport del difunt en vehicles combinats, etc.
 

FÈRETRES I URNES ECOLÒGIQUES

Estan fabricats amb fustes certificades que provenen de tales controlades en boscos que es reforesten. SFB-Grup Mémora és pioner a introduir-ne l’ús en el mercat i substituir el vernís clàssic per vernissos a l’aigua que s’apliquen sobre la fusta, a més de no afegir materials metàl·lics i folrar el seu interior exclusivament amb teixits ecològics confeccionats amb cotó 100%. Aquestes millores permeten reduir l’emissió de dioxines en l’aire durant el procés de cremació, a part d’incorporar filtres d’última tecnologia a les instal·lacions on es duen a terme, amb la qual cosa s’avança en les normatives futures més exigents.