Àrea Professional

Projecte de recerca sobre les necessitats de les infermeres en relació al procés final de la vida

07/09/2018

Sabem que el rol professional de les infermeres sovint els porta a un contacte estret amb els pacients i les famílies que s'enfronten a una situació de final de vida. I aquesta  és una de les experiències que les infermeres expliquen com a més estressants.

Així, hi ha evidència que el contacte continu amb el patiment dels altres pot exercir un peatge emocional que requereix un esforç considerable per gestionar, augmentant així el risc de fatiga de compassió. En conseqüència, és necessari que els professionals tinguin una formació específica en cures al final de la vida, per ser capaços de proporcionar les cures d'alta qualitat que requereixen aquests pacients i famílies, al mateix temps que mantenen el seu propi equilibri emocional.

És a partir d’aquest coneixement que sorgeix la idea de proposar, elaborar i participar en un estudi de recerca que porta el títol: “Necessitats i actituds de les infermeres en relació al procés de final de vida dels pacients ingressats en un hospital de nivell terciari”.

Aquest estudi té com a objectius:

  • Descriure les necessitats i actituds de les infermeres i infermers en relació al procés final de vida dels pacients.
  • Explorar les experiències de les infermeres que atenen a pacients durant el procés final de vida i considerar recomanacions per a la pràctica.

 

Per donar resposta als objectius de la investigació, es planteja un estudi de metodologia qualitativa i quantitativa. La quantitativa ens permetrà descriure les necessitats i actituds dels professionals de la salut en relació al procés final de vida dels pacients. La qualitativa ens ajuda a explorar les experiències de les infermeres que atenen a pacients durant el procés final de vida i considerar recomanacions per a la pràctica.

Actualment aquest projecte, en la seva primera edició, s’està desenvolupant a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Acceptat per la Direcció Infermera del Centre, ha estat avaluat i aprovat pel Comitè d’Ètica i Investigació de Bellvitge – IDIBELL.

Amb un equip de recerca format per Susana Asensio Flores, Cap d’Àrea del Hospital de Bellvitge, com a investigadora principal i com a Investigadors Col·laboradors: Llúcia Benito Aracil, Marisa Pellitero Martínez, Marta Romero, Laura de la Cueva, Pilar Delgado Hito, Elena Calvo Barriuso, Carlos Santos Molina Mazón.