Àrea Professional

Planificar bé per poder morir millor

La planificació de les atencions en el procés de final de vida requereix de la feina coordinadora d'un equip multidisciplinari, en el qual cada professional aporti els seus coneixements i habilitats per acompanyar al pacient. El procés de final de vida en moltes ocasions requereix de la presa de decisions en moments en què el principal afectat té dificultats per manifestar-les.

És per això que resulta fonamental planificar amb antelació aquest procés, per poder garantir al màxim possible que es respectin les preferències del pacient. En aquest procés, els professionals que treballen en l'àmbit social i de la salut tenen un paper molt important, ja que són els que millor poden acompanyar i orientar les persones per ajudar-les a expressar les seves preferències i vetllar perquè aquestes es respectin arribat el moment. El procés de planificació del final de la vida va més enllà de la redacció del document de voluntats anticipades -que és una eina essencial, però no únicament pel que requereix de la participació activa d'un equip multidisciplinari, que treballi en estreta coordinació.

Quatre professionals de diferents àmbits de l'atenció sociosanitària expliquen a DIARIO MÉDICO el paper que exerceix cada professió en aquest procés, que comparteixen, sens dubte, una cosa tan bàsic com és una relació de confiança amb el pacient.

Llegir l'article complet en el document adjunt.

Fitxers adjunts: